Competition 2009

09 All Japan Students Championship Tournament

1st    KanoyaSportsUniversity

2nd   OsakaSportsUniversity

3rd     JapanSportsUniversity

3rd    KokushikanUniversity

 

Final KanoyaSportsU. vs OsakaSportsU.

09 All Japan Championship Tournament

1st

Ryoichi Uchimura (Tokyo)

2nd

Hideto Takahashi (Tokyo)

3rd

Shoji Teramoto (Osaka)  Yusuke Takasaka (Shizuoka)

5th

Tomonari Kinoshita(Kagawa)  Yuichi Yoneya(Saitama)

Oishi Hiroyuki(Osaak)  Hrada Satoru(Tokyo)

"go to movie"

09 Japan Police Kendo Team Tournament

1st   OSAKA

2nd  KANAGAWA

 

 

Qualifying  MPD vs OSAKA       final OSAKA vs KANAGAWA

09 Japan Police Kendo Individual Tournament

1st  Takanabe(Kanagawa)

2nd Kiwada(Osaka)

3rd  Hojo(Kanagawa)

3rd  Sato(Tokyo)

 

"go to movie"       "go to result"       

The 14th World Kendo Championship